За сондирането

Сондажите за вода са най-добрият начин, да се сдобиете със собствено и голямо количество вода. В България има пластови води, без значение от състава на почвата, т.е. дали е скала в планината, чернозем или пясък, навсякъде може да се извърши сондажна дейност за намиране на пластови води.

Сондирането е дейност, свързана с използването на специфична техника и оборудване, с необходимостта от добре обучени професионалисти и наличието на вярна и надеждна информация.

Сондажите за вода са от съществено значение за живота на хората, като осигуряват вода за семейството и стопанството. Все повече хора избират сондажите за вода като алтернативен начин за снабдяване във време на засушаване, икономическа криза или като заместител на химически пречистените води. Когато разполагате със собствен източник на вода, няма да се безпокоите за водоснабдяването.

Ако имате информация за дълбочината до водоносния пласт, може да се пристъпи към сондиране за вода във Вашия имот. Предварително трябва да се определи точното местоположение на имота и къде искате да е сондажа. Трябва да се проучи дали е имало предишни кладенци или сондажи в околността, и да се проверят записите от геоложки проучвания, дали има сведения за дебита на сондажи в района.

Ако нямате информация за дълбочината до водосния пласт, ние ще Ви осигурим такава.

За качествен сондаж е необходимо, да се разкрие целия водоносен пласт до навлизането в мергел / водоупор, след което се сондира още няколко метра - където частиците придружаващи водата, се утаяват.

За повече информация, Моля свържете се с нас. Ние ще Ви помогнем, да намерите най-доброто решение, за изграждането на сондажа, от който се нуждаете.

Свържи се с нас